AUTORITZACIÓ PER REBRE INFORMACIÓ MUNICIPAL

Per tal d’actualitzar les vies de comunicació entre Ajuntament i conciutadans, i que la comunicació sigui més fluïda, volem renovar la base de dades que tenim d’adreces electròniques dels veïns/es i incloure nous canals de comunicació.Les vies de comunicació seran 3: per un grup de difusió de WhatsApp (no és el grup convencional, és per rebre informació, no interactiu), per correu electrònic o en paper a la bústia (com fins ara).

Amb les noves tecnologies la informació és molt més instantània i sostenible, evitant la generació de residus.

Si esteu interessat en rebre les comunicacions en les vies de comunicació esmentades, ens podeu fer arribar a l’Ajuntament o per correu electrònic el document adjunt degudament signat.