NOUS HORARIS DE LA TEISA (només dies feiners)

 

DIRECCIÓ BANYOLES:
 
Figueres

(estació

d’autobusos)

Vilafant
Avinyonet

Puigventós

(Mas Pau)

Navata
CRESPIÀ
Esponellà
Melianta
Banyoles

(centre)

07:00
07:10
07:12
07:15
07:25
07:30
07:37
08:00
11:00
11:10
11:12
11:15
11:25
11:30
11:37
12:00
13:00
13:10
13:12
13:15
13:25
13:30
13:37
14:00
17:00
17:10
17:12
17:15
17:25
17:30
17:37
18:00
 
 
DIRECCIÓ FIGUERES:
 
Banyoles

(centre)

Melianta
Esponellà
CRESPIÀ
Navata
Avinyonet

Puigventós

(Mas Pau)

Vilafant
Figueres

(estació

d’autobusos)

09:30
09:40
09:47
09:50
10:00
10:05
10:10
10:30
12:00
12:10
12:17
12:20
12:30
12:35
12:40
13:00
16:00
16:10
16:17
16:20
16:30
16:35
16:40
17:00
17:30
17:40
17:47
17:50
18:00
18:05
18:10
18:30

Nous horaris a partir 21/02/22

 

El Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya ha pres mesures restrictives pel pas del pont.

Atenent informes tècnics on consta un deteriorament del pont, la Generalitat estudia les reparacions a fer i l’opció d’un nou pont.

Actualment, fins que es resolgui la problemàtica, el pas pel pont està prohibit a tot vehicle que tingui una MMA superior a 12 Tn.