HORARIS DE LA TEISA (només dies feiners)

 

DIRECCIÓ BANYOLES:
 
Figueres

(estació

d’autobusos)

Vilafant
Avinyonet

Puigventós

(Mas Pau)

Navata
CRESPIÀ
Esponellà
Melianta
Banyoles

(centre)

07:00
07:10
07:12
07:15
07:25
07:30
07:37
08:00
10:00
10:10
10:12
10:15
10:25
10:30
10:37
11:00
17:00
17:10
17:12
17:15
17:25
17:30
17:37
18:00
19:00
19:10
19:12
19:15
19:25
19:30
19:37
20:00
 
 
DIRECCIÓ FIGUERES:
 
Banyoles

(centre)

Melianta
Esponellà
CRESPIÀ
Navata
Avinyonet

Puigventós

(Mas Pau)

Vilafant
Figueres

(estació

d’autobusos)

08:15
08:55
09:02
09:05
09:15
09:20
09:25
09:45
12:15
10:10
10:02
10:05
10:15
10:20
10:25
10:45
15:15
17:10
17:02
17:05
17:15
17:20
17:25
17:45
17:18
19:10
19:02
19:05
19:15
19:20
19:25
19:45