SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions:

  • Import de 33.226,50 € per a destinar-la a despeses corrents
  • Import de 1.100,00 € per a destinar-la a l’arranjament de camins
  • Import de 5.863,50 € per a destinar-la a despeses culturals
  • Import de 633,44 € per a destinar-la a noves tecnologies
  • Import de 45.000,00 € per a destinar-la a sufragar les despeses ocasionades amb l’execució de l’actuació titulada “portada d’aigua potable des de la canonada d’Esponellà, a Crespià (2a fase)”
  • La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, una subvenció d’import 34.766,36 € per finançar els danys ocasionats pel temporal anomenat Glòria