Edictes

Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 236 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018 del pressupost de l'exercici econòmic de 2018
Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 235 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic de 2019
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10734 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10733 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 196-0 Edicte: 8633 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7048 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 132-0 Edicte: 6036 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci de licitació d'un contracte de servei
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5944 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5932 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 122-0 Edicte: 5548 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni de col·laboració econòmica